Ιατρείο Αθήνας

Το νέο “Κέντρο Παχυσαρκίας & Διαβήτη” στο κέντρο της Αθήνας
από τον Κωνσταντίνο Μπαλαμπάνη.

Ένα υπό κατασκευή project το οποίο ολοκληρώνεται τους επόμενους μήνες.

Ιατρείο Διαβήτη & Παχυσαρκίας

Εξεταστήριο – Εξοπλισμός

Διαιτολογικό Ιατρείο

Βοηθητικοί Χώροι