Ιατρείο Αθήνας

Νέο Diabetes & Obesity Center στο κέντρο της Αθήνας
από τον Κωνσταντίνο Μπαλαμπάνη.

Χώρος υποδοχής

Ιατρείο Διαβήτη & Παχυσαρκίας

Εξεταστήριο – Εξοπλισμός

Διαιτολογικό Ιατρείο

Βοηθητικοί Χώροι