Υπηρεσίες

Ποιος είναι ο κοινός μας στόχος

Να προσφέρουμε ολοκληρωμένη ιατρική φροντίδα με ποιοτικές, αποτελεσματικές και εξατομικευμένες υπηρεσίες στον ασθενή με το μικρότερο δυνατό κόστος.

Διαβήτης - Μεταβολισμός

Επιστημονική και ανθρώπινη αντιμετώπιση
αυτού του απρόσκλητου επισκέπτη.

Παχυσαρκία

Εξατομικευμένη προσέγγιση για κάθε ασθενή,
με στόχο την αντιμετώπιση και οριστική λύση.

Γενική Παθολογία

Πρόληψη και διατήρηση της καλής υγείας.
Εξοπλισμένο και πιστοποιημένο εργαστήριο.

Διαβήτης & Διατροφή

Οι τύποι του Σακχαρώση Διαβήτη, η διάγνωσή του 
και οι μέθοδοι αντιμετώπισής του.