Στο 13ο Πανελλήνιο Ιατρικό Συνέδριο Παχυσαρκίας, στόχος μας είναι να παρουσιασθούν ενδιαφέροντα θέματα της καθημερινής κλινικής πράξης, στο πνεύμα των σύγχρονων επιστημονικών απόψεων της παχυσαρκίας.

Θεωρούμε ότι στις μέρες μας, παρά την εύκολη και ταχύτατη διακίνηση μεγάλου αριθμού επιστημονικών πληροφοριών χάρη στο διαδίκτυο, είναι επιτακτική ανάγκη οι επαγγελματίες υγείας, μέσω της δια ζώσης επικοινωνίας, της ανταλλαγής απόψεων και των διαφωνιών, να καταρτιστούν επαρκώς, ώστε οι διαγνωστικές και θεραπευτικές τους αποφάσεις να είναι ωφέλιμες για τον ασθενή και να συμβάλλουν στην αντιμετώπιση της παχυσαρκίας.

Η ετήσια αυτή συνάντησή μας, με τη μορφή του Πανελληνίου Συνεδρίου, θα μας επιτρέψει να «καταδυθούμε» όλο και πιο βαθιά στα αίτια και τις επιπτώσεις της πλέον υποτιμημένης νόσου, της παχυσαρκίας.

13ο Πανελλήνιο Ιατρικό Συνέδριο Παχυσαρκίας

Το 13ο Πανελλήνιο Ιατρικό Συνέδριο Παχυσαρκίας έχει ως απώτερο σκοπό να προάγει τη συνεχή εκπαίδευση των επαγγελματιών υγείας.  Γι’ αυτό θα αναλυθεί πολυμερώς και πολυδιάστατα η παχυσαρκία και οι επιπλοκές της, όπως ο διαβήτης τύπου 2, η υπέρταση και άλλες, αλλά θα συζητηθεί και η σύγχρονη διάστασή της, υπό το πρίσμα της δυσμενούς συγκυρίας της χώρας μας.

Το επιστημονικό πρόγραμμα θα στελεχώσουν εκλεκτοί προσκεκλημένοι συνάδελφοι με μακρά θητεία στον επιστημονικό τομέα, οι οποίοι θα μεταλαμπαδεύσουν όχι μόνο τη γνώση τους αλλά και την αποκτηθείσα κλινική τους εμπειρία.

Πηγή: Ελληνική Ιατρική Εταιρεία Παχυσαρκίας