Στη Diabetes & Obesity Clinic προσεγγίζουμε τη παχυσαρκία πολύπλευρα!

Εδώ η επιστήμη της διατροφής ενώνεται με την ιατρική για την ολιστική αντιμετώπιση της νόσου. 

Νέο Κέντρο Παχυσαρκίας & Διαβήτη

Τμήμα διατροφής- διαδικασίες που διενεργούνται κατά την επίσκεψη: 

  • Λήψη αναλυτικού ατομικού και οικογενειακού ιατρικού ιστορικού.
  • Λήψη διαιτολογικού ιστορικού για τη συλλογή πληροφοριών σχετικά με τις διατροφικές συνήθειες σου.
  • Σωματομετρήσεις:  μέτρηση βάρους, ύψους και περιφερειών.
  • Ανάλυση σύστασης σώματος με επαγγελματικό λιπομετρητή Tanita. 
  • Διατροφική εκπαίδευση και παροχή συμβουλών διατροφής- Διαμόρφωση εξατομικευμένου διαιτολογίου κατά βούληση. 
Διαιτολογικό Ιατρείο

Διαιτολογικό Ιατρείο

 Ιατρείο παχυσαρκίας- Χορήγηση φαρμακευτικής αγωγής για τη διαχείριση της νόσου 

  • Με βάση το προφίλ του ασθενούς και πάντα σύμφωνα με τις κατευθυντήριες οδηγίες που υποβάλλονται από εγκεκριμένους οργανισμούς, στα πλαίσια του ιατρείου παχυσαρκίας δύναται να χορηγηθεί επιπρόσθετα της εξατομικευμένης διαιτολογικης σύστασης  και φαρμακευτική αγωγή για τη διαχείριση της παχυσαρκίας.
  • Τα φάρμακα που χρησιμοποιούνται για απώλεια βάρους, έχουν απόλυτη ένδειξη για την αντιμετώπιση της παχυσαρκίας   και είναι ασφαλή να χρησιμοποιούνται για το σκοπό αυτό κάτω από ιατρική παρακολούθηση από  εξειδικευμένο ιατρό. 

Εξεταστήριο

Στην κλινική μας η παρακολούθηση αυτή γίνεται από τον  Δρ. Μπαλαμπάνη, με πολυετή κλινική και ερευνητική εμπειρία στον εν λόγω επιστημονικό πεδίο.

Κωνσταντίνος Μπαλαμπάνης

Gallery Κέντρου Παχυσαρκίας & Διαβήτη